Sklep

Dokumentacja elektroniczna i e-doręczenia

419,00 

Najbliższe termin: 19 kwietnia 2024 r.

Czas trwania: 1 dzień / 9:00 – 15:00

Agenda szkolenia:

9:00 – 11:00 / Szkolenie
11:00 – 11:15 / Przerwa
11:15 – 13:00 / Szkolenie
13:00 – 13:30 / Przerwa
13:30 – 15:00 / Szkolenie

Koszt uczestnictwa: 419 zł brutto

Forma realizacji: online (platforma Zoom Communications)

Category:

Opis

Dzięki szkoleniu z e-podpisów, e-dokumentów i e-doręczeń uczestnicy będą mieli możliwość zgłębienia wiedzy na temat podstaw prawnych dotyczących podpisów elektronicznych oraz dowiedzą się, jakie są rodzaje podpisów elektronicznych i jakie są różnice między nimi. Będą również mieli okazję zrozumieć, jakie są korzyści z zastosowania e-podpisów oraz jakie są skutki prawne poszczególnych rodzajów podpisów.

Ponadto, uczestnicy dowiedzą się, jak e-podpis może być używany jako narzędzie potwierdzania tożsamości, jakie są różnice między formatami podpisów elektronicznych oraz co oznacza posiadanie certyfikatu kwalifikowanego. Będą mieli także szansę poznać techniczne aspekty podpisów oraz dokumentów elektronicznych.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą również wiedzę na temat
e-doręczeń, co to jest, jakie zmiany przynosi w administracji i biznesie oraz jakie są obowiązki podmiotów publicznych i przedsiębiorców związane
z e-doręczeniami. Będą mieli możliwość zrozumieć, jak funkcjonuje nowy system e-doręczeń, jakie są korzyści wynikające z jego wprowadzenia oraz jak korzystać z e-doręczeń w praktyce.

 

 

Program szkolenia:

 1. E-podpisy, e-dokumenty, e-doręczenia
 • Podstawa prawna (akty prawne krajowe i unijne)
 • E-dokumenty
 • Rodzaje podpisów elektronicznych
 • e-Doręczenia – rewolucja w administracji i biznesie
 • e-PUAP – czym jest i dlaczego przestanie działać?

 

 1. E-podpis jako podstawowe narzędzie potwierdzenia tożsamości
 • Jaki podpis dla kogo? Omówienie
 • Podpis elektroniczny – podpis wewnętrzny, zewnętrzny, formaty podpisów,
 • Dokumenty XML
 • Czym jest certyfikat kwalifikowany?
 • Różnice prawne pomiędzy typami podpisów
 • Podpis (profil) zaufany – zastosowanie, funkcje, uwierzytelnianie przez bank
 • Podpis osobisty – podpis przez czytnik oraz aplikacje
 • Znacznik czasu, kwalifikowana pieczęć elektroniczna – pojęcia i zastosowanie
 • Podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi typami podpisów, ich funkcjonalność
 • Korzyści z zastosowania e-podpisu
 • Podpis elektroniczny a podpis odręczny
 • Skutki prawne poszczególnych rodzajów podpisów

 

 1. Dokument elektroniczny a dokument „tradycyjny”
 • Strona techniczna podpisu i dokumentu
 • Certyfikowani dostawcy
 • Wnoszenie i załatwianie spraw
 • Akta sprawy a dokumentacja elektroniczna
 • Udostępnianie dokumentów elektronicznych
 • Naturalny dokument elektroniczny, skan, dokument tradycyjny
 • Załatwienie spraw drogą elektroniczną – procedury i strona techniczna
 • Jak „wyłuskać” treść dokumentu z e-dokumentu
 • Drukować czy nie?
 • Potwierdzenia poprawności podpisów – obowiązki oraz odpowiedzialność
 • Moc dowodowa poszczególnych rodzajów dokumentów elektronicznych
 • Archiwizacja dokumentów elektronicznych
 • Strona techniczna podpisu elektronicznego i dokumentacji elektronicznej
 • Dokument elektroniczny a forma dokumentowa

 

 1. e-Doręczenia
 • Czym są e-Doręczenia?
 • E-doręczenia a e-PUAP – podobieństwa i różnice
 • Nowy obowiązek dla podmiotów publicznych
 • E-doręczenia a przedsiębiorcy
 • E-doręczenia a pozostałe podmioty
 • Osoby fizyczne a nowe regulacje
 • Harmonogram wdrażania systemu
 • Nowy rejestr publiczny – baza adresów elektronicznych
 • Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE)
 • Publiczna usługa hybrydowa (PUH)
 • Operator – jego rola, obowiązki i odpowiedzialność
 • Strona finansowa i prawna nowego systemu
 • Jak rozpocząć korzystanie z e-doręczeń
 • Skrytki i użytkownicy e-doręczeń
 • e-PUAP a e-Doręczenia
 • Jak funkcjonować w „okresie przejściowym”?

 

Trener:

Kamil Małolepszy

Jest trenerem specjalizującym się w informatyzacji w podmiotach publicznych, specjalizującym się w dokumentacji elektronicznej, elektronicznym obiegu dokumentów, podpisach elektronicznych oraz cyberbezpieczeństwie.  Prowadzi także szkolenia i warsztaty z dziedziny szeroko pojętych kompetencji cyfrowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w sektorze finansów publicznych, jak i przedsiębiorstwach prywatnych. Jest dyplomowanym trenerem z przygotowaniem pedagogicznym, prowadzącym szkolenia zarówno dla osób dorosłych,
jak i zajęcia dla młodzieży z dziedziny informatyki, programowania oraz komunikacji i bezpieczeństwa w sieci. W trakcie swojej kariery miał możliwość prowadzenia zajęć zarówno dla czołowych firm prywatnych, jak i dla wielu podmiotów sektora publicznego: rządowych agencji wykonawczych, uczelni publicznych czy też służb mundurowych.