Sklep

Zarządzanie różnorodnością – Komunikacja międzypokoleniowa oraz międzykulturowa w zespole i organizacji.

615,00 

Najbliższe terminy: 23.04.2024 i 15.05.2024

Czas trwania: 1 dzień / 9:00 – 16:00

Agenda szkolenia:

9:00 – 10:30 / Szkolenie
10:30 – 10:45 / Przerwa
10:45 – 12:30 / Szkolenie
12:30 – 13:00 / Przerwa
13:00 – 14:30 / Szkolenie
14:30 – 14:45 / Przerwa
14:45 – 16:00 / Szkolenie

Koszt uczestnictwa: 615.00 zł brutto (23% VAT)

Forma realizacji: online (platforma Zoom Communications)

SKU: N/A Category:

Opis

 

Nadrzędnym celem szkolenia „Zarządzanie różnorodnością w zespole i organizacji” jest rozwój umiejętności w zakresie współpracy międzypokoleniowej oraz międzykulturowej by w rezultacie:

 • zwiększyć efektywność komunikacji i integracji różnorodnych pracowników
 • właściwie motywować do działania i stwarzać warunki do efektywnej pracy w zdywersyfikowanych zespołach
 • przygotować się na trudne sytuacje we współdziałaniu z osobami o odmiennej kulturze i mentalności
 • właściwie interpretować i zapobiegać konfliktom w zróżnicowanych zespołach
 • zbudować postawę akceptującą i otwartą wobec różnorodności
 • usprawnić przepływ wiedzy w zespołach mieszanych
 • poprawić procesy wewnątrz organizacji
 • zbudować wizerunek organizacji przyszłości

 

Program szkolenia:

 

WPROWADZENIE DO RÓŻNORODNOŚCI

 • Wyzwania na gruncie różnorodności.
 • Korzyści wynikające z różnorodności.

 

IDEA RÓŻNORODNOŚCI

 • Definicje różnorodności oraz sposoby ich interpretacji.
 • Różnorodny zespół – czyli jaki?. Charakterystyka ze względu na kryteria:
  • wieku
  • płci
  • narodowości
  • kultury
  • mentalności etc.
 • Korzyści i atuty różnorodnych i wielopokoleniowych zespołów.
 • Jak sprawić, by różnorodność łączyła a nie dzieliła.

 

DYSKRYMINACJA VS RÓŻNORODNOŚĆ

 • Fakty i mity na temat definicji dyskryminacji w kontekście różnorodności.
 • Rodzaje i formy dyskryminacji.
 • Dyskryminacja pośrednia i dyskryminacja bezpośrednia w różnorodnej organizacji. Jak jej zapobiegać.
 • Przyczyny i przejawy dyskryminacji.

 

SIŁA W RÓŻNORODNOŚCI DZIĘKI WIELOPOKOLENIOWYM I MIĘDZYKULTUROWYM ZESPOŁOM

 • Zarządzanie zespołami o zróżnicowanej strukturze wiekowej / kulturowej – odniesienie do badań
  i danych statystycznych.
 • Jak pracownicy generacji BB i X postrzegaj pracowników generacji Y i Z. Przyczyny określonych sposobów postrzegania, stereotypy, przykłady potencjalnych dyskryminacji.
 • Jak pracownicy generacji Y i Z postrzegają pracowników generacji BB i X. Przyczyny określonych sposobów postrzegania, stereotypy, przykłady potencjalnych dyskryminacji.
 • Jak pracownicy różnych krajów i kultur postrzegają właściwą komunikację i system pracy – mentalność
  i typy osobowościowe.

 

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA W MULTIGENERACYJNYCH ZESPOŁACH

 • Jak angażować przedstawicieli różnych generacji do współpracy i czerpania ze swoich mocnych stron.
 • Dzielenie się wiedzą i zadaniami w zespołach wielopokoleniowych i wielokulturowych.
 • Jak budować różnorodne zespoły projektowe.
 • Dobre praktyki w zakresie kierowania różnorodnymi zespołami w zakresie pracy menedżerskiej.

 

KULTURA PRACY ZDALNEJ I HYBRYDOWEJ W MULTIGENERACYJNYCH ZESPOŁACH

 • Zaplanowanie i zaprojektowanie kultury pracy w trybie hybrydowym.
 • W jaki sposób zarządzać zmianą w odniesieniu do trybu hybrydowego.
 • Przykłady dyskryminacji w trybie hybrydowym – case studies.
 • Work-life balance – czyli jak pogodzić pracę z domem w każdym pokoleniu.
  • Co znaczy równowaga dla BB, X, Y, Z.
  • Schemat życia według metodologii work-life balance
  • Mentalność kulturowa vs kultura pracy zdalnej.

 

Metody pracy:

 

W trakcie warsztatów szkoleniowych:

 • Pracujemy na konkretnych przykładach. Skupiamy się nie tylko nad obszarem merytorycznym szkolenia, lecz także na wyznaczaniu realnych zadań po jego zakończeniu.
 • Podczas burzy mózgów wypracowujemy listy pomysłów (nowe projekty, zmiany, usprawnienia)
  z ustalonymi datami ich realizacji lub kryteriami ich oceny.
 • Prezentujemy konkretne narzędzia do pracy własnej lub/i zespołowej, które pomagają kontrolować nabytą wiedzę i kompetencje oraz ułatwiają szybką i skuteczną reakcję na zastane sytuacje zawodowe.

 

Podczas warsztatów stosujemy sprawdzone oraz skuteczne metody szkoleniowe, które są kwintesencją naszych długoletnich doświadczeń. Blisko 80 % szkolenia to interaktywne warsztaty kształtujące praktyczne umiejętności. Podczas szkolenia wykorzystywane są m.in. następujące metody treningowe:

 • Ćwiczenia w „wirtualnych pokojach” warsztatowych
 • Screensharing, czyli dzielenie się „ wirtualną tablicą”
 • Whiteboard, czyli tworzenie tablic flipchart z notatkami
 • Demonstracja praktyczna z objaśnieniem
 • Ćwiczenia umysłu i gry umysłowe
 • Kwestionariusze i testy z autoanalizą oraz omówieniem
 • Mini-wykłady interaktywne (z przekierowywaniem pytań)
 • Dyskusje moderowane
 • Praca w podzespołach – opracowywanie działań zaradczych
 • Omawianie zadań na kilku płaszczyznach (m.in. z meta poziomu)

 

Trener prowadzący: Paweł Kacprzak

 

 

Ekspert ds. usprawniania procesów zarzadzania w organizacjach, przywództwa i mentoringu biznesowego.

 • Trener – praktyk z wieloletnim doświadczeniem „Train the Trainers”.
 • Ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem polityki różnorodności i integracji w biznesie.
 • Manager ds. zarządzania.
 • Licencjonowany konsultant.
 • Coach – pracujący na co dzień z wyższą kadrą managerską.
 • Ekspert ds. przywództwa.
 • Mentor biznesu.

Ponad 30 – letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarzadzania podległymi zespołami, obsługą klienta, projektami, sprzedażą, negocjacjami.
Ekspert w doradztwie, konsultingu i szkoleniach z szeroko rozumianych kompetencji miękkich.

Specjalizuje się w realizacji projektów rozwojowych dla kadry zarządzającej. Ponadto szkoli handlowców oraz pracowników administracji samorządowej. Doświadczenia trenerskie i doradcze zdobywał przy realizacji projektów dla firm z sektora produkcyjnego, finansowego, budowlanego, logistyki i spedycji, bankowego, informatycznego, FMCG, farmaceutycznego, itp.

Kluczowe specjalizacje trenerskie: Zarządzanie zespołem (różnorodnym, stacjonarnym, wirtualnym, rozproszonym), Przywództwo, Motywowanie, Delegowanie, Zarządzanie kryzysem, zmianą, projektami, negocjacje sprzedażowe, zakupowe, handlowe B2B, Sprzedaż, obsługi klienta, komunikacja interpersonalna, umiejętności osobiste, i wiele innych.

Licencjonowany Trener i Konsultant – Certyfikowany Trener Career Dimensions, Certes, DTI Master Trener odpowiedzialny za rozwój setek trenerów w Polsce w ramach Szkoły Trenerów Firmy 2000, Certyfikowany Trener Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys.

Ukończone studia podyplomowe z zakresu pedagogiki I andropedagogiki, Certyfikat IPMA poziom D, mgr socjologii, podyplomowe studia z zakresu zarządzania, zarządzania marketingiem i sprzedażą oraz zarządzania systemami poprawy jakości.

Doświadczenia szkoleniowe:

 • Szkolenia dla menedżerów, m.in. linii produkcyjnych / sektora dystrybucji / usług (ponad 1420 dni szkoleniowych).
 • Szkolenia handlowe (ponad 2200 dni szkoleniowych zrealizowanych dla pracowników działów sprzedaży, obsługi – na poziomie handlowców i kadry zarządzającej).
 • Szkolenia dla pracowników działów zakupów (ponad 500 dni szkoleniowych).
 • Szkolenia trenerskie (ponad 400 dni szkoleń i superwizji dla trenerów).
 • Coaching (ponad 1100 godzin).
 • Mentoring (ponad 1000 godzin).
 • Przygotowywanie projektów rozwojowych, opracowywanie i wdrażanie standardów sprzedaży (ponad 550 dni).

Additional information

Data

23.04.2024, 15.05.2024